Jdi na obsah Jdi na menu
 


Albert Einstein - Citáty

8. 10. 2011

einstein-nahore.jpg

 

Lidé jsou špatný vynález.

*

S fyzikálními problémy se můžu potýkat nezávisle na lidské sféře, a to je neocenitelná milost.

*

Převaha hlupáků je nepřemožitelná a navěky jistá. Hrůznost tyranství naproti tomu zmírňuje nedostatek důslednosti.

*

Když jsem měl dvacet, myslel jsem na lásku. Pak už jsem miloval jenom myšlení.

*

Vše, co jsem jako mladík od života chtěl a očekával, bylo, abych mohl v klidu sedět někde v koutě a dělat svou práci, aniž by si mě kdokoli všímal.

*

Opojení autoritou je největším nepřítelem pravdy.

*

Ať žije drzost! Je mým andělem strážným na tomto světě.

*

Jsem skutečným samotářem, který nikdy celým srdcem nepatřil státu, vlasti, okruhu přátel, dokonce ani užší rodině, nýbrž k nim přes všechna pouta pociťoval nikdy neutuchající pocit odcizení a potřebu samoty.

*

Domnívám se společně se Schopenhauerem, že jedním z nejsilnějších motivů, které vedou k umění a vědě, je útěk z každodenního života s jeho bolestivou hrubostí a bezútěšnou pustotou, útěk z pout věčně se střídajících vlastních přání.

*

Jsem šťastný jen tehdy, když se ve svém bytě se svraštělým čelem oddávám zlaté učenosti.

*

Osamělost, která je v mládí bolestná, je však skvostná v letech zralosti.

*

Je osudem lidí, že si působením vrozených nezvladatelných pudů dělají navzájem ze života peklo. Tak stvořil dobrý Bůh svou údajně nejmilejší bestii.

*

Raději zůstanu v temnotě neanalyzovanosti.

*

Logika tě dostane z bodu A do bodu B. Představivost tě dostane všude.

*

Na světě nejtěžší věc k pochopení je daň z příjmu.

*

Kdybych byl takový, jakého mě chceš mít, nebyl bych Albertem Einsteinem.

*

Stále si myslím, že v nejlepší společnosti jsem, když jsem sám.

*

Dobrá hospodyňka je ta, která stojí uprostřed mezi špindírou a ženskou posedlou uklízením.

*

U ženských neleží produkční centrum v mozku.

*

Vládnu absolutně ve stinné říši svých představ. A ty nemůžeš proti tomu nic dělat, já tě nežádám o povolení.

*

Manželství je bezúspěšný pokus udělat z náhody něco trvalého, otroctví v kulturním hávu.

*

Manželství dozajista vymyslelo prase bez fantazie.

*

Je vlastně s podivem, že moderní učitelství ještě zcela nezardousilo posvátnou zvědavost bádání.

*

Pro nás, fyziky, má rozlišování mezi minulostí, současností a budoucností jen význam iluze, i když iluze tvrdošíjné.

*

Je to smutná epocha, kdy je snadnější rozbít atom než zničit předsudky.

*

Dítě umí hned plakat, ale smát se naučí až mnohem později. V tom se odráží hluboká pravda.

*

Hra je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zjednodušit život. Přesně to jsme dělali jako děti, ale v dospělosti jsme si hrát zapomněli.

*

Vůbec nečtu noviny a kašlu na takzvaný svět.

*

Od ženské člověk nemůže očekávat tolik pocitu zodpovědnosti a sebezapření.

*

Síla lásky spočívá v tom, že je člověk šťasten se ženou. Síla sebelásky, že je šťasten bez ní.

*

Zhoršování rasy je něco odporného, jedna z nejhorších věcí vůbec.

*

Člověk je hovádko, které se skrze opici postavilo na dvě nohy, krátce trvající kousek vědomí se silnou zátěží atavistických instinktů.

*

Tvůrčí zaobírání se literárními věcmi je jako hlavní povolání nesmyslné asi jako zvíře, které se živí jen liliemi.

*

Jsem sice taky mešuge, ale jen svým vlastním způsobem.

*

Je mi líto, ale naučil jsem se pohlížet na věci otevřenýma očima, ať už jde o cokoli – a o kohokoli!

*

Pravdou je, že pro mne duševní spřízněnost vždycky znamenala víc než tělesné příbuzenství.

*

Už od lékařské pomoci nic nečekám. Mám vůbec nevalné mínění o tomto řemesle a považuji obecně za lepší ponechat to nerušeně přírodě.

*

Když skupina lidí onemocní kolektivním šílenstvím, je potřeba je učinit neškodnými.

*

Evropa nyní ve svém šílenství začala něco neuvěřitelného. V takových časech člověk vidí, k jakému žalostnému druhu dobytka náleží.

*

Jen se tak nořím do svých poklidných rozjímání a pociťuji směsici soucitu a hnusu.

*

Rozhodnutí izolovat se stalo se mi požehnáním.

*

Začínám se v tom šíleném lomozu současnosti pomalu cítit dobře, odvraceje se vědomě od všech věcí, které zaměstnávají pomatenou veřejnost. Proč by člověk nemohl spokojeně žít v blázinci jako zřízenec? Člověk prostě respektuje všechny blázny jako ty, pro které je budova, v níž žije, určena.

*

Slovo Bůh pro mne není nic víc než označení výtvoru lidské slabosti. Bible je sbírka legend, které jsou sice úctyhodné, ale přesto velice primitivní. Žádná její interpretace, byť by byla sebelepší, nemůže (podle mého názoru) tento fakt změnit.

*

Celý náš vychvalovaný pokrok techniky a vůbec civilizace je srovnatelný se sekerou v ruce patologického zločince.

*

Nahoře osobní boj po moci dychtících osob vedený těmi nejzvrhlejšími prostředky. Směrem dolů úplné potlačení osoby a svobody slova. Jakou cenu má ještě vůbec život za takovýchto okolností?

*

S přibývající slávou se stávám čím dál hloupějším, což je zcela běžný jev.

*

Nebuďte ke mně tak přísní. Každý musí čas od času přinést oběť na oltář hlouposti, k radosti božstva a lidí.

*

V principu nemám nic proti tomu zabíjet bezcenná, nebo dokonce škodlivá individua. Na životě si totiž cením více kvalitu než kvantitu. Jsem proti tomu jen proto, že nedůvěřuji lidem, tj. soudům.

*

Neexistuje nic, čeho bych se kdykoli nedokázal zříci. Každý majetek je jako kámen na noze.

*

Být mrtvý také není zlé.

*

Cokoli podniknu v lidské sféře má vždy tendenci se zvrtnout v opičí frašku.

*

Nový podvazek má větší váhu než nová filosofická teorie.

*

Otevřeně řečeno vidím pouze revoluční cestu odmítání spolupráce v Gándhího smyslu. Pokud se najde dost lidí, kteří jsou ochotni jít touto tvrdou cestou, budou slavit úspěch. Pokud ne, tak si nezaslouží nic lepšího než otroctví, k němuž jsou předurčeni.

*

Vláda hlupáků je nepřekonatelná, protože je jich tolik a jejich hlasy platí stejně jako ty naše.

*

Všechno, včetně hloupostí, se produkuje v hromadné výrobě.

*

Člověk, který má radost z toho, jak pochoduje v zástupu a šiku při vyhrávání hudby, je hodný opovržení: Dostal omylem svůj velký mozek, mícha by mu celkem stačila.

*

Narodil jsem se se sloní kůží. Neexistuje nikdo, kdo mě může zranit, proplouvá to kolem mne jako voda kolem krokodýla.

*

Milí pitomci potomci!

Pokud nebudete spravedlivější, mírumilovnější a vůbec rozumnější, než jsme my, resp. než jsme byli my, ať vás vezme čert.

Vyjádřiv toto zbožné přání jsem se vší úctou váš (bývalý)

podepsán Albert Einstein (1936)

podpis.gif

*

Vyplazený jazyk vyjadřuje mé politické názory.

einstein-dole.jpg

ALBERT EINSTEIN

v literatuře

 

Nikdo nelže tak bravurně jako Veronika. Moje matka, nad kterou ohrnuje nos a za kterou se stydí, je proti ní archanděl Gabriel a Albert Einstein dohromady.

(Pavel Juráček: Deník)

*

Debilové! A jak si zakládají na svojí inteligenci! Přitom nic kloudného nikdy nevymysleli, všechny ty úžasné vynálezy jenom okopírovali od přírody - a ještě k tomu špatně! Nejsou schopni pochopit ani ty nejzákladnější skutečnosti a pojmy. Za příklad nám může posloužit třebas taková filosofie nebo věda. I ti nejuznávanější myslitelé a výzkumníci byli a jsou nutně blbí, protože to je ta ohromná většina průměrných lidských blbů, která je vynesla na piedestal. Kdyby byli chytřejší než ostatní masa idiotů, nikdy by se nestali slavnými, protože by je ti blbci ani nepochopili, neměli by ani tušení, o čem to vlastně hovoří! Einstein se stal ikonou vědy díky své teorii relativity, jíž sice mnozí nerozumějí, ale hloupému lidstvu se přesto hodí do krámu. Je to celkem chytrá teorie, nicméně za své vítězství nevděčí tomu, jak je chytrá a tajuplná, ale jak je využitelná - a zneužitelná. Po Einsteinovi si teď může každý člověk říct: "Já jsem sice kurva, ale i to je relativní pojem!" Ty nejchytřejší mozky zůstávají navždy nepochopeny, nebo maximálně živoří na okraji zájmu.

(Misantrop: Škarohlíd 2.)

*

Z přírody známe četné případy nenávisti k jedinci nějak odlišnému, třeba albínovi nebo raněnému. Nejsem takový případ. Nejsem, vážení. Ale kdybych byla, jako lidé jste nikdy neměli právo se mnou jednat podle toho. Jako bestie – ano! Opakuji k tomu znovu, že veškerá moje aberace je získaná. S tímto tvrzením nemohu obstát, pakliže ho nemohu dokázat, tak jako nikdo – ani Einstein – nemůže dokázat absolutní konec a absolutní začátek.

(Olga Hepnarová)

*

Uznávám i chytrost Žida Einsteina, i když u něho mi vadí zase to míchání fyziky s „boží“ metafyzikou, jež je však více morálním hlediskem, pokrytectvím a – ano! – lží, než vědeckým problémem.

(Misantrop: Zápisník mrtvého muže 12.22.4.42)

*

To já jsem stiskl knoflík,“ zasténal v mikrofonu hlas Einsteina.

(Boulle: Absurdní povídky)

einstein-a-hirosima.jpg

"Housle byly jeho koníčkem. Hraje Mozartovu sonátu e moll. Studuje ji už od 17. června. Nikdy ji ovšem nedokázal zahrát pořádně."

petr-cepek-jako-albert-einstein.jpg

Albert Einstein (Petr Čepek) hrající na housle v české sci-fi komedii

 

Einsteinova nejoblíbenější hudební skladba:

W. A. Mozart: Sonáta pro housle a klavír e moll K.304