Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kritika Školy pro ženy

5. 10. 2012

L'École des femmes de Molière : Résumé

 

KRITIKA ŠKOLY PRO ŽENY

(La Critique de l’École des femmes)

 

DORANT

Ach, u všech čertů, račte mlčet, pánové! Mějte na paměti, že vás svět bude možná pokládat za docela chytré lidi, budete-li držet zobák.

 

URANIE

Nechtějme šlehy všeobecné kritiky pokládat za útok na svou osobu, a můžeme-li, těžme z poučení, aniž dáme znát, že se týkalo nás. Na všechny směšné postavy, které se uvádějí na divadle, se máme dívat bez jakéhokoli hněvu. Jsou to nastavená zrcadla a není dobře dávat najevo, že se v nich vidíme. Pohoršovat se nad tím, že se tepe ta nebo ona chyba, znamená veřejně se ke jmenované chybě hlásit.

 

KLIMENA

Je pravda, že vkus obecenstva je podivuhodně zkažený a že se naše století strašlivě poluzuje.[1]

 

DORANT

Nemá snad jednotlivec rozhodovat o tom, co mu poskytuje nebo neposkytuje potěšení? Proto si tedy z toho šikanování, které by rádo usměrnilo vkus obecenstva, nic nedělejme a dbejme vždycky jenom dojmu, kterým hra na nás působí.

 

 

POZNÁMKA:


[1] ...že se naše století strašlivě poluzuje (v orig.: „...s’encanaille“) – sloveso s’encanaille, odvozené od podst. jm. canaille (luza, chátra), bylo pravděpodobně utvořeno aristokratickou společností a bylo v Molièrově době nové a nezvyklé (dnes je běžné). – Pozn. vyd. – To pěkné francouzské slovo canaille používal mj. také F. Nietzsche; najdeme je už u Schopenhauera a pak také v díle L. Klímy. Srov.: Kdo slíbí canailli „ráj ještě dnes“, sám je dosud canaille. Sám musí člověk nebe na sebe strhnout. Aby něčemu z egosolismu rozuměl, musil jej sám dobýt. (L. Klíma, Egosolismus, Egodeismus); V ohledu na intelekt je příroda nanejvýš aristokratická. Rozdíly, které zde ustavila, jsou větší než ty, které stanovily narození, hodnost, bohatství nebo kastovní rozdíl v jakékoli zemi: ale jako v jiných aristokraciích, tak i v této, připadá mnoho tisíc plebejců na jednoho šlechtice a existuje velký dav pouhého póvlu, mob, rabble, la canaille. (A. Schopenhauer, Svět jako vůle a představa). Srovnej taktéž s pěkným českým slovem kanálie = krysa z kanálu; přeneseně též mrcha, nečistý tvor, např. člověk.  – Pozn. Mis.