Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přírodopis státu Massachusetts

17. 10. 2012

Early Spring in Massachusetts: From the Journal of Henry David Thoreau  (Paperback) | Port Book and News

 

         Kolem nás se toho děje daleko více, než o čem má ponětí Kongres. Pouhý politický život země není nikdy moc radostný; lidé jsou poníženi, když jsou považováni za členy nějaké politické organizace. V tomto směru vykazují všechny země pouze příznaky úpadku.

         Zdraví nenajdete ve společnosti, ale v přírodě. Společnost je vždycky chorá, a ta nejlepší nejvíce. Neposkytuje tak blahodárnou vůni jako borovice, ani žádné aroma, jež by bylo stejně pronikavé a posilující jako vůně protěže na vysoko položených pastvinách. Kdo přemítá o nějakém prvku přírodní krásy, neutrpí žádnou újmu a nezažije žádné zklamání. Lidé, kterým byla vždy společná harmonie přírody, nikdy nehlásali doktríny beznaděje, duchovní či politické tyranie ani poroby. Co pro mne znamená promluva jakéhokoliv člověka, neuslyším-li v ní nic tak plynulého a veselého jako v cvrkání cvrčků? Musí se v ní rýsovat lesy proti obloze. Lidé mě unavují, když mě neustále nezdraví a neosvěžují jako proudy zurčících potoků. Radost je bezesporu podmínkou života.

         Když v hlubinách přírody objevím nějakou krásu, připomene mi onu klidnou a tichou atmosféru, v níž se o ní má rozjímat, nepopsatelnou samotu života – tak je tichá a skromná. Na krásu obsaženou v lišejnících je třeba hledět z toho nejposvátnějšího, nejtiššího koutu.

 

Příroda je vždy mytická a mystická a svá díla tvoří s volností a výstředností génia.

 

         Názor, že „přirozená poloha zkoumání je tváří k zemi“[1], je výstižný. Moudrost nezkoumá, ale spatřuje. Než něco spatříme, musíme se dlouho dívat. Pomalé jsou počátky filosofie! Kdo dokáže rozeznat nějakou zákonitost nebo si spojit dvě fakta, ten má v sobě cosi nadlidského. Lze si představit dobu, kdy se možná ve školách učilo i o tom, že voda teče z kopce. Skutečný vědec musí znát přírodu lépe díky tomu, že je pro to vhodněji uzpůsoben – musí mít lepší čich, chuť, zrak, sluch a hmat než ostatní. Jeho zkušenosti musí být hlubší a kvalitnější. Neučíme se úsudkem a dedukcí či tím, že bychom na filosofii aplikovali matematiku, ale přímým stykem a soucítěním.

 

 

 

POZNÁMKA:


[1] Citace z Theofrastových Povahopisů. – pozn. vyd.